dr Agnieszka Zgrzywa

dr Agnieszka Zgrzywa

Adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Wykłada historię literatury polskiej oraz jest lektorką języka polskiego. Opublikowała dwie monografie: „Stanisław Grochowiak” (jako Agnieszka Dworniczak) i „Poeta i baśń: rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim”. Obecna jej naukowa pasja to niekonwencjonalne metody nauczania w glottodydaktyce.