Dr Agnieszka Jasinska

Dr Agnieszka Jasinska

Adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Adiunkt Katedry Warzywnictwa Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

24 kwietnia
Jak?… grzyby po deszczu…