Złotogórska - Suwińska

Złotogórska - Suwińska

Doktorantka w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Agata Złotogórska – Suwińska
Doktorantka nauk o poznaniu i komunikacji społecznej w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, ukończyła kognitywistykę i psychologię; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poznania społecznego, neuropsychologii, neurodydaktyki i psychologii ewolucyjnej. Prowadzi rehabilitację funkcjonowania poznawczego i społecznego dzieci w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Piesek Zuzi”.

25 kwietnia
Czy ćwiczenie zawsze czyni mistrza? O pożytkach z badań nad treningiem pamięci i innych umiejętności poznawczych