Adrian Sobusiak

Adrian Sobusiak

Student Sekcji Kultur in Vitro Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Student Sekcji Kultur in Vitro Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM