Adrian Janochowski

Adrian Janochowski

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Student III r. Finansów i rachunkowości

25 kwietnia Godz. 12:00-12:15
Money in football/ Pieniądze w piłce nożnej