Adrian Guźniczak

Adrian Guźniczak

Student Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Student Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników Wydziału Biologii UAM