Adam Małek

Adam Małek

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Student III r. Ekonomii

25 kwietnia Godz. 12:15-12:30
Mackinder’s theory of heartland/ Polityka Mackindera