Adam Berezowski

Adam Berezowski

Student i członek KNP WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Lic. Adam Berezowski jest studentem Wydziału Biologii UAM i kierownikiem Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników, która może stać się świetnym początkiem i punktem wyjścia do odkrywania Polski, otaczającej przyrody oraz najbliższej okolicy. Interesuje się wdrożeniami danych przestrzennych i syntezy krajobrazów, prognozowaniem zmian w środowisku, wizualizacją danych przestrzennych, modelowaniem zjawisk przestrzennych – co pozwala mu na analizę zależności między florą, fauną, a ich środowiskiem życia. Zainteresowania te wykorzystuje w opracowaniu map do kartowania terenowego, szacowania zasięgów potencjalnych i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Rajd GPS Morasko.