„Czy brzydki = głupi ? czyli krótkie kulturowo-filozoficzne rozważania nad pojmowaniem brzydoty”

„Czy brzydki = głupi ? czyli krótkie kulturowo-filozoficzne rozważania nad pojmowaniem brzydoty”

15 grudnia 2020 | neofilologia

prezentacja online

Podziel się:

Jak kanony piękna właściwe dla różnych kultur wpływają na postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości?

Każda kultura tworzy właściwy sobie kanon piękna, zmienny w czasie, zależny od wielu czynników. Pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne – podział na to co piękne i na to co brzydkie. Zastanowimy się wspólnie czym są te pojęcia, w jaki sposób wpływają na postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości i czy wiążą się z oceną potencjału intelektualnego.

dr Sandra Wawrzyniak (Instytut Orientalistyki, Wydział Neofilologii UAM)