Rozwijaj się i zarządzaj

26 lutego 2019

Rozwijaj się i zarządzaj

Może interesuje Cię zarządzanie, rozwój technik managerskich lub umiejętności miękkich? W takim razie przyjdź na nasze wydarzenia, które pozwolą Ci zdobyć jeszcze większą wiedzę i doświadcznie!

 

  • Project Management – zarządzanie projektami w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością w różnych branżach. Podczas wykładu w przystępny sposób zostaną zaprezentowane podstawy Project Managementu na podstawie konkretnych przykładów.
  • Podstawy komunikowania – w skrócie, czym jest komunikowanie i jaka jest różnica między komunikacją a komunikowaniem, w jaki sposób można się komunikować oraz przytoczy szereg przykładów z życia, jak powinno się komunikować w sposób poprawny i efektywny, a jakich błędów unikać. Wystąpienie prowadzone będzie w formie aktywizującej uczestników.
  • Zostań Culture Managerem, czyli jak powstaje gra miejska – uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak wygląda proces tworzenia gry miejskiej oraz wezmą udział w przygotowaniu przykładowej gry.
  • Komunikacja i umiejętności pracy w zespole – tematem warsztatu będzie przedstawienie problematyki pracy w zespole i znaczenia komunikacji. Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, w których będą rozwiązywać pełne dynamiki zadanie. Jakość komunikacji interpersonalnej będzie miała wpływ na poprawne wykonanie zadania.
  • Myśl twórczo i pozytywnie – warsztaty mają na celu za pomocą pracy na mapie z rysunkiem uruchomić wyobraźnię, a dzięki temu odpowiedzi na ważne egzystencjalne problemy – dokąd zmierzam? Proponowana technika: coaching – mapping.
  • Techniki uczenia się – warsztat poświęcony zostanie technikom szybkiego i skutecznego uczenia się. Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w przygodzie, która pozwoli odkryć możliwe sposoby uczynienia nauki przyjemniejszą i ciekawszą. Proponowane ćwiczenia mogą przyczynić się do nabycia umiejętności lepszej koncentracji uwagi oraz trwalszego zapamiętywania materiału. Przedstawione zostaną techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie i przypominanie.
  • Rozmawiaj z głową! – warsztaty pomagające w efektywniejszym radzeniu sobie w szeroko rozumianych sytuacjach społecznych, a  tym samym podnoszące jakość relacji interpersonalnych. Uczestnicy warsztatów będą mieli szanse na zaznajomienie się z teorię komunikacji interpersonalnej Shannona i Weavera, a także dowiedzą się, czym jest informacja zwrotna i poznają jej wartość w procesie komunikacji. Dodatkowo, dzięki ćwiczeniom, młodzież będzie lepiej przygotowana do rozwiązywania sytuacji konfliktowych w życiu codziennym, np. w relacjach z rodzicami i rówieśnikami (w klasie i poza nią).
  • Wystąpienia publiczne – warsztat poświęcony będzie ćwiczeniom umiejętności, niezbędnych podczas przemawiania i wygłaszania prezentacji przed słuchaczami, m.in. radzenie sobie ze stresem, kontrola nad własnym ciałem i głosem podczas wystąpień, maksymalizacja wpływu na słuchaczy, środki retoryczne.
  • Projektowanie w CANVIE – uczenie się w praktyce poprzez tworzenie w Canvie (www.canva.com) – genialnym narzędziu do tworzenia prostych grafik – tj. plakat, ulotka, grafika na bloga, facebooka itp. Będziemy bazować na bezpłatnych, dostępnych online funkcjach tego narzędzia. Przekonasz się, że do wykonania prostych grafik wcale nie potrzebujesz pomocy zawodowego grafika.

 

Przyjdź i rozwijaj się z nami!

 

Udostępnij: